Maleteknikk

Portretter:

Jeg maler både fra levende modell og bruker også foto som referanse.  Det er viktig for meg å få et inntrykk av personen jeg skal portrettere og den utstrålingen personen har før jeg kan begynne å male.  Det psykologiske aspektet i et portrettmaleri er den største fascinasjonen synes jeg.  ”Det er ikke bare det du ser i et portrett som teller, det er like mye det du ikke ser”.

Stilleben:

Når jeg maler stilleben stiller jeg opp gjenstandene foran meg og bruker skyggekasse og kunstig belysning for å få den riktig belysningen og atmosfæren i motivet.

Maleriet bygges opp av flere lag med maling.  Jeg begynner med tynne lag med mer dekkende farger og legger gradvis på tykkere maling opp i lyset.  Det hele justeres og finstemmes med transparente lag maling (lasurer) der hvor det er nødvendig.  Det er spennende å kunne lese og forstå lyset, formenes avgrensing og fargenes spill i et motiv og en komposisjon. Dette er en langsom prosess hvor jeg gradvis nærmer meg det ferdige resultatet.

Felespilleren stemmer sitt instrument, bruker sin kunnskap, teknikk, musikalske talent og innlevelse, - og skaper sitt personlig uttrykk i musikken han spiller.  Når jeg maler handler det også mye om rytme, retning, finstemming og musikalitet.  Innenfor malerkunsten bruker vi uttrykk som å ”orkestrere farger og finstemme valører” – nesten som i musikk! 

 

 Utforming: kandesign